Tuesday, May 24, 2011

My Home Stove 2 in Uttarakhand

From Sarada Matt - Balta - Almora
From Sarada Matt - Balta - Almora
From Sarada Matt - Balta - Almora
From My home stove at Avani
From My home stove at Avani
From My home stove at Avani
From Sarada matt-Balta_almora2
Sadara Mutt, Mataji
From Sarada matt-Balta_almora2
From Sarada matt-Balta_almora2
From Sarada matt-Balta_almora2
From Sarada matt-Balta_almora2
From Sarada matt-Balta_almora2
From Kathgodam to Almora
From Kathgodam to Almora

Locations: Sarada Mutt and Balta, Amora; Avani (NGO), Berinag;

No comments:

Post a Comment